Bộ môn Khoa học đất và Sinh Thái vùng cao

mr_an  
Trưởng BM: ThS. Đỗ Sỹ An
Tel: 0203 873 243
Mobile: 0912 444 035
Fax: 0203 871 604
Email: andosy@gmail.com
 

Chức năng:

- Bộ môn Khoa học đất và sinh thái vùng cao là bộ môn nghiên cứu sự nghiệp khoa học
- Bộ môn Khoa học đất và sinh thái vùng cao được Viện cấp kinh phí hoạt động, được giao thực hiện đề tài dự án theo kế hoạch và thông qua ký kết hợp đồng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật với các đơn vị trong và ngoài nước
Nhiệm vụ của Bộ môn:
1. Xây dựng các chương, dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về nông nghiệp bảo tồn (nông nghiệp sinh thái) dài hạn và hàng năm phục vụ phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đồng thơì cải thiện tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong vùng
2. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ về các lĩnh vực:
- Nghiên cứu chọn, tạo, các loại giống cây trồng, kể cả các giống  cổ truyền của địa phương, các loài cây bản địa có thể thích nghi rộng với các điều kiện sinh thái nông nghiệp trong vùng.
- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp trong quản lý, phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại, các giải pháp sinh học, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng
- Nghiên cứu động thái sâu, bệnh và vật gây hại trên đồng ruộng trong khi áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp sinh thái vùng cao.
- Nghiên cứu các loại cây chỉ thị, nhằm chuẩn đoán nhanh mức độ thoái hoá cũng như các yếu tố hạn chế của các loại đất, sưu tầm và nghiên cứu, sử  dụng các loài cây.
- Nghiên cứu che phủ đa dạng cây thức ăn chăn nuôi nhằm khai thác tiềm năng đất đai trong vùng.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học, kỹ thuật canh tác đất dốc bền vững, ưu tiên hàng đầu cho các biện pháp chống thoái hoá đất, bảo vệ và cải tạo độ phì của đất
- Khảo nghiệm các loại thuốc hoá học, sinh học, bảo vệ thực vật, phân bón lá cho các loại cây trồng
3. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản được giao
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao

khdst2