Đối tác
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Hôm nay:
 • Tháng hiện tại:
 • Tổng truy cập:

ASSET

13/04/2022 09:28:43

DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP SINH THÁI VÀ HỆ THỐNG THỰC PHẨM AN TOÀN TẠI VIỆT NAM (ASSET)
 
 

Tên dự án

:

Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và hệ thống thực phẩm an toàn tại Việt Nam

Thời gian thực hiện

:

2020 – 2025

Trang web

:

https://www.asset-project.org/

Địa điểm thực hiện

:

Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam

Nhà tài trợ

:

 • Agence Française de Développement (AFD) (French Development Agency)
 • European Union (EU)
 • Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM)

Kinh phí

:

15 triệu Euros

Picture2

Mô tả:

Dự án Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và Hệ thống thực phẩm an toàn là một dự án khu vực được tài trợ bởi Agence Française de Développement (AFD), Liên minh Châu Âu (EU) và Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) trong vòng 5 năm kể từ năm 2020 đến năm 2025 tại bốn quốc gia: Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar và Việt Nam. Dự án nhằm phát triển và thúc đẩy tầm nhìn chung về chuyển đổi hệ thống nông nghiệp và thực phẩm an toàn ở Đông Nam Á. Dự án do GRET với vai trò điều phối chung và CIRAD với vai trò điều phối khoa học, dự án sẽ huy động các chuyên gia của 27 đối tác trong nước, châu Âu và quốc tế, từ các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, tổ chức phi chính phủ, cơ quan Liên hợp quốc, Bộ Nông nghiệp của bốn quốc gia. Dự án hoạt động trong ba lĩnh vực ảnh hưởng tương tác lẫn nhau, đó là lĩnh vực xã hội, lĩnh vực chính sách, và lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật.

Mục tiêu chung:

Mục tiêu tổng thể là làm cho các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm ở Đông Nam Á bền vững hơn, an toàn hơn và hòa nhập hơn thông qua việc khai thác tiềm năng của nông học. Điều này sẽ đạt được thông qua các sáng kiến hợp lực đóng góp cho ASSET từ cấp địa phương đến khu vực.

 

Dự án sẽ xây dựng dựa trên:

Nghiên cứu để phát triển các quá trình phối hợp với các nền tảng nghiên cứu khu vực, ASEA và MALICA
Liên minh Nghiên cứu Nông nghiệp ở Đông Nam Á (ALiSEA)
Sáng kiến hỗ trợ ASEAN Lào về Huấn luyện khu vực về chuyển đổi nông nghiệp ở Đông Nam Á (LICA)
Dự án sẽ khuyến khích sự tham gia của các chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân (bao gồm cả các nhà sản xuất nhỏ) để tạo ra và chuyển đổi kiến thức thành các quá trình đổi mới bền vững và các chính sách chuyển đổi, phù hợp với thanh niên và thúc đẩy bình đẳng giới.

Để đạt được điều này, dự án theo đuổi các mục tiêu hoạt động cụ thể sau: 

Sự tham gia của các tác nhân vào nông nghiệp sinh thái và chuyển dịch hệ thống thực phẩm an toàn

 • Tăng cường Liên minh học tập Nông nghiệp sinh thái ở Đông Nam Á (ALiSEA) thông qua mạng lưới và chia sẻ tầm nhìn chung về ASSET
 • Chuyển đổi ALiSEA thành một Trung tâm kết nối kiến thức.
 • Thúc đẩy chuyển đổi ASSET thông qua phát triển năng lực, truyền thông và hành động cụ thể. 

Mở rộng quy mô đổi mới nông nghiệp sinh thái và thực phẩm an toàn từ cấp địa phương đến quốc gia. 

 • Tạo lập kiến thức hỗ trợ đổi mới
 • Khung phương pháp luận để đánh giá hiệu quả và tác động của đổi mới và chuyển đổi
 • Đối thoại và vận động chính sách dựa trên kết quả cụ thể. 

Vai trò của các đối tác:

Các đối tác được yêu cầu bổ sung một cách ngắn gọn cách họ tham gia vào dự án ASSET cùng với các yếu tố chính được đề cập ở trên.

Các kênh mạng xã hội của dự án:

Facebook: https://www.facebook.com/ASSET-Project-Agroecology-and-Safe-Food-System-Transitions-in-SEA-104940611745212

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/asset-project-in-sea/

Twitter: https://twitter.com/ASSETProjectSEA

Tờ rơi của dự án:

https://www.asset-project.org/content/

Project Partner:

Picture3