Weather
Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Technology Transfer

Quy trình trồng bưởi diễn cho vùng miền núi phía Bắc

14:33 | 31/10/2019
Quy trình trồng bưởi diễn cho vùng miền núi phía Bắc
Bộ quy trình kỹ thuật cho cây bưởi diễn cho vùng trung du miền núi phía Bắc là sản phẩm của nghiên cứu cơ sở tại Trung tâm nghiên cứu ...

Training manual for CSA in Vietnam

13:58 | 03/11/2015
Training manual for CSA in Vietnam
This training manual is produced within the framework of the project GCP/ INT /139/EC “Climate Smart Agriculture: Capturing the synergies between mitigation, adaptation and ...Search date :