Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động chè đen OTD tại Công ty chè Sông Lô

Monday, 16/12/2019, 16:24 GMT+7

Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động chè đen OTD tại Công ty chè Sông Lô

Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động chè đen OTD tại Công ty chè Sông Lô

Báo cáo trước đoàn công tác, Th.S Phạm Thanh Bình – Chủ nhiệm dự án cho biết, loại chè dùng xuất khẩu chủ yếu là chè đen. Hai phương pháp chủ yếu để sản xuất chè đen bao gồm chè đen OTD (truyền thống) và chè đen CTC. Điểm khác nhau cơ bản giữa hai phương pháp là giai đoạn phá vỡ tế bào và tạo hình.
Trên thế giới, lên men liên tục trên băng tải để sản xuất chè đen OTD đã được nghiên cứu và áp dụng. Tuy nhiên phương pháp này chưa được áp dụng tại Việt Nam. Các nhà máy trong nước chủ yếu áp dụng phương pháp héo chè bằng phương pháp thủ công, lên men gián đoạn dưới nhiều hình thức khác nhau. Phương pháp này chi phí đầu tư thấp nhưng chi phí nhân công cao, chất lượng chè không cao, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
23
“Dự án ‘Hoàn thiện quy trình công nghệ kiểm soát hoạt tính sinh học của hệ enzym trong quá trình lên men chè đen và thử nghiệm ứng dụng kiểm soát tự động quá trình lên men trên quy mô sản xuất bán công nghiệp’ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động góp phần công nghiệp hóa-hiện đại hóa công nghệ sản xuất chè đen OTD. Dựa trên cơ sở phân tích các phương pháp lên men đã được áp dụng trên thế giới và trong nước, chúng tôi chọn phương pháp lên men liên tục kiểu băng tải tích hợp hệ thống tự động giám sát điều khiển”, Th.S Phạm Thanh Bình cho biết.

http://congnghesinhhoc.com.vn/tin-tuc/t412/thiet-ke-che-tao-day-chuyen-san-xuat-tu-dong-che-den-otd-tai-cong-ty-che-song-lo.html?fbclid=IwAR2LUAIBjgkvOpG6-mY1ziZeXsRLP4uL31QiN3qFL2sjaZcqs0a1HMToHmI
Written : Vũ Ngọc Tú

Search date :