Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng truy cập:

Kết quả điều tra về thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Thứ sáu, 21/08/2015, 08:48 GMT+7

Kết quả điều tra về thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Kết quả điều tra về thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Nhằm duy trì đà tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh bị tác động của biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Nông nghiệp và PTNT đã hợp tác với Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc thực hiện dự án GCP/INT/139/EC "Nông nghiệp thông minh với khí hậu: Kết hợp hài hòa giữa giảm thiểu, thích ứng và an ninh lương thực" và Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc là cơ quan chủ trì phía Việt Nam của dự án.

Trong khuôn khổ của dự án này các hoạt động điều tra nông hộ và cộng đồng đã được thực hiện nhằm thu thập thông tin để phân tích chi phí và lợi ích của các thực hành CSA và xác định những yếu tố thúc đẩy hoặc cản trở nông hộ MNPB tiếp nhận và ứng dụng các thực hành này. 
Có thể nói, Dự án đã đặt nền móng cho một phương pháp tiếp cận mới, tổng thể. Những kết quả nghiên cứu của Dự án về:

i) Chi phí và lợi ích của việc ứng dụng những thực hành nông nghiệp ứng phó BĐKH (CSA practices);

ii) Các yếu tố thúc đẩy và cản trở việc mở rộng ứng dụng các thực hành CSA;

iii) Chuỗi giá trị chè Shan và cà phê chè; và

iv) Các chính sách và thể chế liên quan sẽ làm cơ sở để phát triển các hệ thống sản xuất có khả năng thích ứng với BĐKH, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đảm bảo ANLT một cách bền vững và đồng thời có thể giảm phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp.

Quý độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin trong các tài liệu dưới đây:

1. Tổng quan thực hành nông nghiệp ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La và Điện Biên. Dowload tại đây

2. Báo cáo điều tra cộng đồng và điều tra nông hộ về thực hành nông nghiệp ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái và Điện Biên. Download tại đây

 


Người viết : Nhóm thực hiện dự án